סיכונים מיוחדים

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  – Directors and Officers Liability Insurance ("D&O")

  1. מה זה? הביטוח מכסה את נושאי המשרה באופן אישי בפני תביעות שיוגשו נגדם על ידי צדדים שלישיים בגין רשלנות בניהול ופיקוח על עסקי החברה. למעשה לנושאי המשרה ישנה חובת זהירות ואמון כלפי החברה. חובות אלה אינן מורידות מחובות אלה שיכולת להיות לנושאי המשרה כלפי כל צד ג' שהוא.  כלומר לנושאי המשרה \ דירקטור יכולים לחוב בנזקים גם כלפי צדדים שליישים שאינם החברה.

התביעות הנפוצות הן מבעלי מניות (משקיעים), תביעות עובדים בגין יחסי עובד מעביד (לדוג' פיטורים ללא שימוע, אפליה במקום העבודה),  תביעות מצד מתחרים בגין הפרות קניין רוחני תביעות ניירות ערך. 

במסגרת ההגנות על הניתנות לנושאי המשרה עפ"י דין הן הביטוח הפטור והשיפוי. אם כי ישנם מקרים בהן הדין אינו מאפשר שיפוי ו\או פטור. במצב זה ההגנה היחידה היא הביטוח (לדוג' סעיף ___ לחוק חדלות הפירעון _____)

 

  1. בין האותית: 

*הפוליסה מתאימה גם לחברות פרטיות. חברות עם משקיעים חיצוניים ו\או חברות קטנות בהן ישנו זהות בין בעלי המניות של החברה ונושאי המשרה של החברה.

*ביטוח נושאי משרה מחריג כל תביעה הקשורה כנגד נושאי משרה הנובעת מנזק גוף\רכוש.

*החברה ובעלי המניות של החברה אינם מכוסים בפוליסה אלא רק נושאי המשרה. אם כי ישנם מקרים שבהן יינתן כיסוי לחברה בגין הוצאות ניהול ההליך, יש לבחון את תנאיי הכיסוי.

*הסיכון העיקרי לנושאי המשרה הוא במקרה של חדלות פירעון של החברה, וזה הדבר הראשון שאותו חברת הביטוח בוחנת בעת תהליך החיתום.

* הסיכון נקבע עפ"י סך הנכסים, עבר תביעות, גבול אחריות הנרכש, מצב פיננסי, פעילות החברה ומדינות בהן פועלת החברה. 

* מדובר בפוליסה ע"ב תביעה בשונה מפוליסה ע"ב אירוע. כלומר על מנת שיהיה כיסוי תחת הפוליסה הפוליסה חייבת להיות בתוקף בזמן שהוגשה התביעה ולא מתי שהתרחש האירוע שבגינו תובעים.

 

ג.הטיפים שלנו:

*יש לוודא שהתאריך הרטרואקטיבי בפוליסה מכסה מעשים שהתרחשו לכל הפחות מיום הקמת החברה.

*יש לוודא שהפוליסה נותנת כיסוי בכל העולם לרבות ארה"ב קנדה.

*יש לוודא שבפוליסה אין חריג חדלות פירעון, פטנטים וסייבר.

*יש לוודא שתמליל הפוליסה תפור לסביבה העסקית של החברה ולסיכונים שלה.

*מעבר לפוליסת נושאי המשרה יש לוודא שלנושאי המשרה של החברה יש גם כתב שיפוי ופטור מהחברה.

*מומלץ מאוד לרכוש ביטוח נושאי טרם גיוס כספים ממשקיעים חיצוניים. ביטוח נושאי משרה בתוקף נותן אינדיקציה למשקיעים שמדובר בחברה רצינית שגם תדאג לבטח את הדירקטור\נושאי משרה מטעמה.

 

*טרם רכישת פוליסת נושאי משרה יש להתייעץ עם עו"ד\סוכן ביטוח שמומחה בתחום.

 

 

 

תכנית ניהול סיכונים עבור חברות טכנולוגיה –

 

חברות טכנולוגיה חשופות לסיכונים משתנים, ועשויות להיתבע על ידי צדדים שלישיים שונים ומגוונים: עובדים, ספקים, משקיעים, לקוחות ועוד. הרשימה מטה מהווה את הביטוחים העיקריים שכל חברת טכנולוגיה צריכה לקחת בחשבון אף משלבי הseed.

 

חברות רבות עשויות למצוא עצמן נדרשות לרכוש ביטוחים אלה הן ממשקיעים והן מלקוחות.

 

ביטוח נושאי משרה – מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם המוגשות על ידי צדדים שלישיים בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות מצד מתחרים ותביעות יחסי עובד מעביד.

ביטוח זה הרבה פעמים עולה כדרישה בסכמי ההשקעה – מומלץ לבחון את סעיף הביטוח עם סוכן ביטוח עו"ד המתמחה בתחום.

 

ביטוח אנשי מפתח ( Key man insurance)

 

 

ביטוח אחריות מקצועית לחברות הייטק ( (Tech E&O – ביטוח מאוד חשוב שיש לרכוש אותו עם התחלת המכירות. בשונה מביטוח נושאי המשרה ביטוח אחריות מקצועית מגן על החברה עצמה מתבעיות המגשות על ידי צד ג' בגין בגין רשלנות במתן שירותיה המקצועיים. לדוגמא: תביעות קניין רוחני (למעט פטנטים), אי נאמנות עובדים,  נזק פיננסי שנגרם לצד ג'  ועד.

לקוחות רבים דורשים ביטוח זה כתנאי להתחלת עבודה. טרם חתימה על ההסכם כדאי מאוד לבחון את סעיף הביטוח עם סוכן ביטוח   \ עו"ד המומחים בתחום שיוכלו להעריך את הצורך בסוג הביטוח הנדרש בהתאם לסיכוני החברה וכן את עלויות הצפויות.

 

ביטוח סייבר – מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר (לדוגמא  תביעות בגין דליפת מידע) . הביטוח מגן גם על נזקי החברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אבדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצואת כופר, צוות תגובה ראשוני (הכולל: עו"ד, פורנזיקה ויח"צ), תשלום הוצאות דיווח עפ"י רגולציות פרטיות שונות (Notification Costs), הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ( CCPA/ GDPR).

לאור העובדה שסיכוני סייבר של חברות טכנולוגיה יכולות להיות חופפות לסיכוני אחריות מקצועית מומלץ לבצע פוליסת סייבר יחד עם פוליסת אחריות מקצועית מותאמת לחברות טכנולוגיה תחת פוליסה אחת. לחלופין לדאוג שהפוליסות נעשות אצל אותו מבטח.

 

ביטוח לתביעות יחסי עובד מעביד ( EPLI Insurance) – ביטוח זה מכסה את החברה ונושאי המשרה של החברה כתוצאה מתביעות כנגדם מצד עובדים הקשורות ביחסי עובד מעביד. לא מדובר בתביעות הקשורות באי תשלום שכר. אלא בתביעות הקשורות בסביבת העבודה – כגון: פיוטרין שלא כדין (לדוגמא ללא ביצוע שימוע כדין), אפליה במקום עבודה ועוד.

פוליסה זו מאוד חשובה כאשר ישנם עובדים בארה"ב. שם התביעות האלה מאוד נפוצות ( בעיקר בניו יורק וקליפורניה) ומדובר בניהול תביעה מאוד יקר. נכון שישנו לרוב כיסוי דומה דרך ספקי ביטוח Workers Compensation  כגון Trinet אבל ביטוח זה לרוב כולל השתתפות עצמית מאוד גבוהה וגבול האחריות בפוליסה מחולק עם חברות רבות נוספות.

 

ביטוח עסק – מדובר בביטוח בסיסי שמעניק כיסוי לנזקים שנגרמו למבנה ולתכולה של העסק. בנוסף הביטוח נותן כיסוי לתביעות צד ג' הנובעות מנזקי גוף \ רכוש שנגרמו לצד ג' ברשלנות החברה. בנוסף חשוב לדאוג לכיסוי חבות מעבידים. הביטוח מעניק כיסוי למעסיק כתוצאה מנזק גוף שנגרם לעובד החברה כתוצאה מרשלנות המעסיק.

 

Commercial General Liability Insurance (CGL) – מדובר בפוליסת צד ג' אמרקאית. בדרך כלל מדובר בדרישה ביטוחית שתגיע מלקוח אמריקאי. כדאי מאוד לבחון את נוסח הדרישה טרם חתימה על ההסכם עם מומחה בתחום שכן ישנן דרישות שונות שכוללות כיסויים שונים. יש צורך לוודא שהפוליסה שברשותכם עומדת בדרישת הלקוח טרם חתימה על ההסכם.

 

ביטוח סייבר – Cyber Liability/Insurance

מה זה?

ביטוח סייבר נועד לכסות את החברה בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה מאירוע סייבר. בדומה לביטוח מקיף לרכב הפוליסה נותנת כיסוי צד ג' וצד א'. כלומר הפוליסה תכסה גם תביעות של צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר בחברה (לדוג' תביעות ייצוגיות, תביעות בגין הפרת פרטיות, הוצאות לחקירות רגולטוריות) בנוסף הפוליסה תכסה נזקים שנגרמו לחברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר לדוג: אבדן הכנסות, הוצאות כופר וסחיטה, הוצאות שחזור מידע, והוצאות דיווח עפ"י רגלוציות בתחום הגנת הפרטיות ( כגון: (GDPR, CCPA בנוסף ישנן פוליסות שמעמידות עבור החברה בזמן אירוע  – צוות תגובה ראשוני – עו"ד , יח"צ ואבטחת מידע לתפעול האירוע הוצאות דיווח עפ"י רשויות רגולטוריות.

 

ב. בין האותיות:

*ישנן פוליסות שנותנות אף כיסוי ל Social Engendering  – "הנדסה חברתית".

*יש יודעות להעניק כיסוי גם במקרה שמקור אירוע הסייבר הוא אצל ספק של החברה.

* ישנן פוליסות שמחריגות נזק תפעולי.

*הפוליסה מכסה גם קנסות ברי ביטוח.

*הדברים העיקריים שחברות הביטוח בוחנות בהליך החיתום הוא מנגונני אבטחת המידע של החברה. חברה שלא תעמוד בדרישות הראשוניות עשויה למצוא עצמה ללא ביטוח. בנוסף המבטחים בוחנים את סך ההכנסות של החברה, פעילות החברה, מספר רשומות ואיכות הרשומות.

* לפוליסה השתתפות עצמית אחידה לכל סעיפי הכיסוי למעט עבור כיסוי אבדן הכנסות. במקרה של אבדן הכנסות ההשתתפות העצמית תהיה תקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה, שמסיומה נעשה החישוב של  תגמולי הביטוח אותם המבוטח יקבל.

 

הטיפים שלנו:

*לוודא שהפוליסה אינה דורשת יסוד של רשלנות על מנת להפעילה. יש לזכור שרשלנות הוא מעשה או מחדל שגרם לנזק לצד ג' שלישי שהמזיק לא צפה בפועל אך אדם סביר בנעליו היה יכול לצפות. אירוע סייבר רוב פעמים לוא דווקא נגרם כתוצאה מרשלנות אלא בגלל שמדובר בהאקר מאוד טוב. לכן יש לוודא שהפוליסה אינה דורשת רשלנות על מנת להפעילה.

*לוודא שהפוליסה היא ע"ב גילוי ולא על בסיס אירוע. אירועי סייבר יכולים להתרחש זמן מה לפני שאנחנו יודעים שהם בכלל התרחשו. לכן יש לוודא שהפוליסה נותנת כיסוי לאירועים שהתגלו בתקופת הפוליסה ולא שהתרחשו בזמן הפוליסה.

*פוליסת סייבר מהווה אמצעי מימון במקרה של אירוע ולא אמצעי מניעה. לכן מעבר לביטוח יש לוודא שבארגון מוטמעים נהלי אבטחת מידע. ווידוי שסיסמאות מתחלפות באופן סדיר, הדרכות לעובדים, עדכון מערכות והגנות על רשתות המחשב. הכי חשוב יש צורך בתשומת לב – רוב אירועי הסייבר נגרמים בגלל הגורם האנושי.

 

*להיות ערוכים עם מספר הטלפון של הקו החם של חברת הביטוח במקרה של אירוע.

 

 

 

אחריות מקצועית (Professional Liability / Errors & Omissions Insurance)

 

מה זה:

ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות את החברה בגין תביעות שיוגשו כנגד החברה בגין רשלנות במתן השירותים המקצועיים של החברה.

בשונה מביטוח צד ג' שמכסה את החברה בגין נזקי גוף\רכוש בגין רשלנות החברה במהלך העסקים הרגילים של החברה. ביטוח אחריות מקצועית מכסה נזק פיננסי שנגרם לצדדים שלישיים אך הדרישה היא שהרשלנות של החברה תנבע מהמומחיות המקצועית שלה.

 

לכל מקצוע יש את הממומחיות ההספציפית שלו. לכן ישנו הבדל בין ביטוח אחריות מקצעית לחברת טכנולוגיה ( TECH PI) לבין מנהל תיקי השקעות ( FIPI) (שגם כפוף לרגולציה בקשר לביטוח הנרכש על ידו), לכלכלן או רואה חשבון. לכל אחד סיכון שונה לכל אחד פוליסה אחרת ולכל אחד חיתום שונה.

 

בין האותיות:

הפוליסה מכסה את החברה ועובדיה

תמחור הפוליסה נעשה על בסיס הפעילות של החברה ועל בסיס מחזורי ההכנסה של החברה.

בשונה מפוליסת נושאי המשרה – פוליסת האחריות מקצועית מחריגה באופן מוחלט תביעות שנובעות מחדלות הפירעון של החברה

יש לוודא שהפוליסה כוללת הרחבות כמו אבדן מסמכים, אי נאמנות עובדים, הגדרה רחבה למושג עובד

במעבר בין חברות ביטוח יש לוודא שחברת הביטוח הקולטת – מושכת את התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה על מנת לשמר את הכיסוי על העבר.

רוב הפוליסות מכסות נזק פיננסי בלבד ומחריגות נזקי גוף \ רכוש. לכן יש חשיבות לוודא אם במסגרת הפעילות ניתן לחיות עם החריג הזה או שיש צורך לרכך אותו. 

 

 

ביטוח מעילות – Crime Insurance

מהו: ביטוח מעילות מכסה אבדן שנגרם לחברה עקב מעילה מסחרית הכוללת: מעילה שנעשתה על ידי עובד, זיוף, שוד ומעילה אלקטורנית. הפוליסה הזו בעיקרה מיועדת למוסדות פיננסיים וחברות פינטק.

 

ב. בין האותיות:

* הפוליסה מכסה גניבה, נזק או הרס שנגרם לכסף, ניירות ערך, ו\או רכוש אחר בחצרי המבוטח או במקום האחר.

* הפוליסה מכסה גם אבדן הנגרם כתוצאה מהעברת כספים במרמה מחשבון הבנק של המבוטח לחשבון בנק אחר.

*הפוליסה לרוב תכלול חריג בגין אבדן שנגרם על ידי עובד שהמבוטח ידע שהעובד הורשע בעבר בביצוע מעילה.

*החיתום של הביטוח נעשה בין היתר על בסיס מספר עובדים, גודל החברה (נכסים והכנסות) ותחום פעילות.

*הפוליסה אינה מכסה אבדן תוצאתי לרבות אבדן הכנסות שנגרמו עקב המעילה.

 

 

  • הטיפים של מומחי למדא

 

*פוליסת המעילות הן או על בסיס גילוי או על בסיס אירוע. בדרך כלל ישנו יתרון לפוליסות ע"ב גילוי כך שיהיה כיסוי גם אם המבוטח גילה על המעילה זמן רב אחרי שהתרחשה.

*ישנן פוליסות שכוללות גם כיסוי להנדסה חברתית (Social Engineering). כיסוי מאוד חשוב לאור העלייה הרבה במקרים אלו.

*הפוליסה אינה מכסה אבדן תוצאתי לרבות אבדן הכנסות שנגרמו עקב המעילה.

 

 

 

 

 

תכנית ביטוח לחברות מדעי החיים – Life Science Risk Management

 

חברות מדעי החיים חשופות לתביעות שונות. עיקר החשיפה של חברות אלה הן נזקי גוף שהן עשויות לגרום לצדדים שלישיים. לכן, יש לזהות את הסיכונים השונים של החברה אף טרם תחילת פעילות ולתת עליהן את הדעת הן על ידי ביטוח מתאים והן על ידי בחינת הסכמים המסחריים.

 

ביטוח נושאי משרה – מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם המוגשות על ידי צדדים שלישיים בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות מצד מתחרים ותביעות יחסי עובד מעביד.

ביטוח זה הרבה פעמים עולה כדרישה בסכמי ההשקעה – מומלץ לבחון את סעיף הביטוח עם סוכן ביטוח עו"ד המתמחה בתחום.

 

ביטוח צד ג' וחבות מוצר ( General Liability/Product Liability) – פוליסה שמכסה את החברה בגין תביעות צד ג' הנובעות מנזק גוף\רכוש שנגרם כתוצאה מרשלנות החברה או מכשל במוצר של החברה.

 

ביטוח אחריות מקצועית לחברות מדעי החיים – ביטוח מאוד חשוב שיש לרכוש אותו עם התחלת המכירות. בשונה מביטוח נושאי המשרה ביטוח אחריות מקצועית מגן על החברה עצמה מתבעיות המגשות על ידי צד ג' בגין בגין רשלנות במתן שירותיה המקצועיים הנובע מנזק פיננסי. לדוגמא: תביעות קניין רוחני (למעט פטנטים), אי נאמנות עובדים. חשוב לשים לב שביטוח אחריות מקצועית ככלל מחריג תביעות הנובעות מנזק גוף\רכוש.

לאור העובדה שנזקי גוף ורכוש הם החשיפות העיקריות של חברות מדעי החיים יש לוודא שהפוליסה אינה מחריגה נזקים אלה או לחלופין לדאוג שפוליסת האחריות המקצועית משולבת עם ביטוח הצד ג' וחבות המוצר או אצל אותו מבטח. 

 

ביטוח סייבר – מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר (לדוגמא  תביעות בגין דליפת מידע) . הביטוח מגן גם על נזקי החברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אבדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצואת כופר, צוות תגובה ראשוני (הכולל: עו"ד, פורנזיקה ויח"צ), תשלום הוצאות דיווח עפ"י רגולציות פרטיות שונות (Notification Costs), הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ( CCPA/ GDPR).

חברות מדעי החיים להם יש חשיפת נזק גוף \רכוש כתוצאה מאירוע סייבר לדוגמא חברות בריאות דיגטלית (Digital Health) צריכות לוודא שפוליסת הסייבר אינה מחריגה נזקי גוף ורכוש או לחלופין לבצע פוליסה משולבת כולל כיסוי סייבר, אחריות מקצועית\מוצר וצד ג')

 

ביטוח ניסויים קליניים – הביטוח מכסה את החברה בגין תביעות נסיינים או צד ג' בגין נזקי גוף כתוצאה מהניסוי. לצורך חיתום הפוליסה יש צורך בטופס הסכמה מדעת ובפרוטוקול מאושר.

 

ביטוח אנשי מפתח ( Key man insurance)

 

ביטוח לתביעות יחסי עובד מעביד ( EPLI Insurance) – ביטוח זה מכסה את החברה ונושאי המשרה של החברה כתוצאה מתביעות כנגדם מצד עובדים הקשורות ביחסי עובד מעביד. לא מדובר בתביעות הקשורות באי תשלום שכר. אלא בתביעות הקשורות בסביבת העבודה – כגון: פיוטרין שלא כדין (לדוגמא ללא ביצוע שימוע כדין), אפליה במקום עבודה ועוד.

פוליסה זו מאוד חשובה כאשר ישנם עובדים בארה"ב. שם התביעות האלה מאוד נפוצות ( בעיקר בניו יורק וקליפורניה) ומדובר בניהול תביעה מאוד יקר. נכון שישנו לרוב כיסוי דומה דרך ספקי ביטוח Workers Compensation  כגון Trinet אבל ביטוח זה לרוב כולל השתתפות עצמית מאוד גבוהה וגבול האחריות בפוליסה מחולק עם חברות רבות נוספות.

 

ביטוח עסק – מדובר בביטוח בסיסי שמעניק כיסוי לנזקים שנגרמו למבנה ולתכולה של העסק. בנוסף הביטוח נותן כיסוי לתביעות צד ג' הנובעות מנזקי גוף \ רכוש שנגרמו לצד ג' ברשלנות החברה. בנוסף חשוב לדאוג לכיסוי חבות מעבידים. הביטוח מעניק כיסוי למעסיק כתוצאה מנזק גוף שנגרם לעובד החברה כתוצאה מרשלנות המעסיק.

 

Commercial General Liability Insurance (CGL) – מדובר בפוליסת צד ג' אמרקאית. בדרך כלל מדובר בדרישה ביטוחית שתגיע מלקוח אמריקאי. כדאי מאוד לבחון את נוסח הדרישה טרם חתימה על ההסכם

 

 

 

 

 

 

ביטוח אחריות מוצר – Product Liability Insurance                    

 

א.מהו?  הביטוח מכסה יבואנים, יצרנים ומפיצים מפני תביעות של צדדים שלישיים בגין נזק רכוש\גוף שנגרם מכשל במוצר.

 

ב. בין האותיות:

* הפוליסה מעניקה כיסוי בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם – 1980 ועפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

* ההגדרה של מוצר תחת הפוליסה הוא מהרגע שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח. לדוגמא אם מדובר במוצר שצריך להתקינו על ידי המבוטח ויגרם נזק בזמן ההתקנה לא בטוח שהפוליסה תכסה כי ניתןל לטעון שהמוצר עדיין בחזקתו של המבוטח.

*הפולסה מכסה רק נזקי \ גוף רכוש שנגרמו על ידי המוצר. כלומר נזק פיננסי מוחרג מהפוליסה.

*ניתן לרכוש את הפוליסה הן על בסיס תביעה והן על בסיס אירוע.

*הפרמיה של הביטוח נקבעת עפ"י המחזורים הצפויים של המבוטח ועפ"י סוג הפעילות.

 

  • הטיפים של מומחי למדא

 

*על מנת לא ליפול בין הכסאות יש לרכוש גם פוליסת צד ג'. עדיף תחת אותה פוליסה או אצל אותו מבטח.

*יש לבחון הוספה של כיסוי של הוספת כיסוי להוצאות בגין recall תחת הפוליסה. כך שבמקרה של פגם שבגינו יש לבצע Recall ההוצאות הנלוות לRecall  יהיו מכוסות.

*על מנת להוזיל את העלויות , בתהליך החיתום ניתן לבצע הערכה שמרנית של ההכנסות הצפויות ולבקש שהפרמיה תהיה פקדונית. כך שאם ההכנסות יעברו את הצפי, בזמן החידוש המבוטח ישלים את ההפרש.  

 

 

תכנית ביטוח למוסדות פיננסייים – FI Insurance Program

 

מוסדות פיננסיים מתאפיינים בניהול כספים עבור צדדדים שלישיים וחשופים לסיכונים רבים. כל סיכון שמתרחש עשוי לגרום נזק עצום לחברה והן לנושאי המשרה שלה.

הסיכונים של מסודות פיננסיים ונושאי המשרה שלהן הן מתביעות של משקיעים, מעילות, סיכוני סייבר וחקירות רגולוטריות. 

 

בעולם הביטוח מוסדות פיננסים הם כל מי שמנהלים ו\או יועץ בענייניי כספים עבור צדדים שלישיים – מנהלי תיקים, קרנות גידור, חברות ביטוח, בתי השקעות, יועצי השקעות וכו'.

 

 

ביטוח נושאי משרה – מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם המוגשות על ידי צדדים שלישיים בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות לקוחות, תביעות יחסי עובד מעביד. כמו כן, פוליסת נושאי המשרה מכסה גם חקירות של רשויות רגולטוריות.

 

ביטוח אחריות מקצועית ( (FIPI – ביטוח מאוד חשוב שיש לרכוש אותו עם תחילת הפעילות.  בשונה מביטוח נושאי המשרה ביטוח אחריות מקצועית מגן על החברה עצמה מתבעיות המגשות על ידי צד ג' בגין בגין רשלנות במתן שירותיה המקצועיים.

ישנם ענפים רבים הנדרשים לרכוש ביטוח עפ"י דין – מנהלי תיקים, קרנות גידור, יועצי השקעות, משווקי השקעות ועוד. טרם רכישת הביטוח מומלץ לבחון ולהתאים את הביטוח הנדרש עפ"י הדין ע"י עו"ד המתמחה בתחום.

לאור העובדה שרוב החשיפות של מוסדות פיננסיים עשויות להות חשיפות המכוסות על ידי פוליסת נושאי המשרה כדאי למצוא תכנית שתשלב את פוליסת האחריות המקצועית ונושאי המשרה תחת אותה הפוליסה או לחלופין לרכוש את הפוליסות אצל אותו מבטח.

 

ביטוח סייבר – לאור העלייה הנמשכת באירועי סייבר, מוסדות פיננסים נמצאים בסיכון תמידי ועשויים לחוות אירוע סייבר בכל רגע. אין צורך להכביר במילים, אך אירוע סייבר אחד עשוי לגרום אבדן לחברה, ללקוחותיה ולמוניטין שלה.

הביטוח מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר (לדוגמא  תביעות בגין דליפת מידע) . הביטוח מגן גם על אבדן שנגרם לחברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אבדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצואת כופר, צוות תגובה ראשוני (הכולל: עו"ד, פורנזיקה ויח"צ), תשלום הוצאות דיווח עפ"י רגולציות פרטיות שונות (Notification Costs), הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ( CCPA/ GDPR).

 

ביטוח מעילות – Crime Insurance

ביטוח זה מכסה אבדן שנגרם עקב מעילה של עובדי החברה ו\או צדדים שלישיים של כספים ו\או ניירות ערך. מוסדות פיננסיים המנהלים כספים של צדדים שלישיים ואף מעבירים כספים בסכומים מעבירים חשופים באופן תמידי למעילה הן על ידי עובד ו\או צדדים שלישיים.

 

 

ביטוח עסק – מדובר בביטוח בסיסי שמעניק כיסוי לנזקים שנגרמו למבנה ולתכולה של העסק. בנוסף הביטוח נותן כיסוי לתביעות צד ג' הנובעות מנזקי גוף \ רכוש שנגרמו לצד ג' ברשלנות החברה. בנוסף חשוב לדאוג לכיסוי חבות מעבידים. הביטוח מעניק כיסוי למעסיק כתוצאה מנזק גוף שנגרם לעובד החברה כתוצאה מרשלנות המעסיק.

 

 

 

תכנית ביטוח עבור קרונות הון סיכון ופרייבט אקוויטי:

 

קרנות הון סיכון וקרנות פרייבט אקוויטי שמנהלות כספים של צדדים שלישים ואף פעולות בחברות בהן הן משקיעות כדירקטורים עשויום חשופות לתביעות מגוונות. חשוב מאוד שבקרנות אלה תעשה בקרה מתאימה על סוג הביטוחים אותם הן רוכשות. כמו כן, מומלץ שהקרנות יערכו תהליך של due diligence  לביטוחים של חברות הפרטופוליו שלהן לוודא שהן מכוסות כראוי.

 

 

ביטוח נושאי משרה – מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם המוגשות על ידי צדדים שלישיים בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות מצד מתחרים ותביעות יחסי עובד מעביד.

נושאי המשרה של השותף הכללי ( General Partner) חשופים לתביעות גם כדירקטורים בשותף הכללי, גם כדירקטורים בקרן וגם כדירקטורים בחברות הפרוטפליו. יש לוודא שפוליסת נושאי המשרה נותנת כיסוי מלא לנושאי המשרה בהתאם.

 

ביטוח אחריות מקצועית לקרנות הון סיכון – פוליסה שמכסה תביעות של צדדים שלישיים בגין רלשנות במתן השירותים המקצועיים הן כנגד השותף הכללי והן כנגד הקרן. לאור העובדה שעשויי להיות חפיפה בין רשלנות המכוסה תחת פוליסת האחריות המקצועית לבין לבין רשלנות המכוסה תחת פוליסת נושאי המשרה מומלץ לרכוש פוליסה משלובת המכסה את שני הסיכונים – ביטוח עבור מנהלי השקעות ( IMI Insurance). 

 

ביטוח סייבר – מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר (לדוגמא  תביעות בגין דליפת מידע) . הביטוח מגן גם על נזקי החברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אבדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצואת כופר, צוות תגובה ראשוני (הכולל: עו"ד, פורנזיקה ויח"צ), תשלום הוצאות דיווח עפ"י רגולציות פרטיות שונות (Notification Costs), הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ( CCPA/ GDPR).

 

ביטוח לתביעות יחסי עובד מעביד ( EPLI Insurance) – ביטוח זה מכסה את החברה ונושאי המשרה של החברה כתוצאה מתביעות כנגדם מצד עובדים הקשורות ביחסי עובד מעביד. לא מדובר בתביעות הקשורות באי תשלום שכר. אלא בתביעות הקשורות בסביבת העבודה – כגון: פיוטרין שלא כדין (לדוגמא ללא ביצוע שימוע כדין), אפליה במקום עבודה ועוד.

פוליסה זו מאוד חשובה כאשר ישנם עובדים בארה"ב. שם התביעות האלה מאוד נפוצות ( בעיקר בניו יורק וקליפורניה) ומדובר בניהול תביעה מאוד יקר. נכון שישנו לרוב כיסוי דומה דרך ספקי ביטוח Workers Compensation  כגון Trinet אבל ביטוח זה לרוב כולל השתתפות עצמית מאוד גבוהה וגבול האחריות בפוליסה מחולק עם חברות רבות נוספות.

 

 

 

 

תכנית ניהול סיכונים עבור חברות Fintech

 

 

 

ביטוח נושאי משרה – מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם המוגשות על ידי צדדים שלישיים בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות מצד מתחרים ותביעות יחסי עובד מעביד. כמו כן, פוליסת נושאי המשרה מכסה גם חקירות של רשויות רגולטוריות.

ביטוח זה הרבה פעמים עולה כדרישה בסכמי ההשקעה – מומלץ לבחון את סעיף הביטוח עם סוכן ביטוח עו"ד המתמחה בתחום.

 

ביטוח אנשי מפתח ( Key man insurance)

 

 

ביטוח אחריות מקצועית ( (Tech E&O – ביטוח מאוד חשוב שיש לרכוש אותו חברות פינטק מציעות מערכות שנותנות ייעוץ פיננסי ללקוחות או מספקות שירותים פיננסים דרך תוכנות . בשונה מביטוח נושאי המשרה ביטוח אחריות מקצועית מגן על החברה עצמה מתבעיות המגשות על ידי צד ג' בגין בגין רשלנות במתן שירותיה המקצועיים.

לקוחות רבים דורשים ביטוח זה כתנאי להתחלת עבודה. טרם חתימה על ההסכם כדאי מאוד לבחון את סעיף הביטוח עם סוכן ביטוח   \ עו"ד המומחים בתחום שיוכלו להעריך את הצורך בסוג הביטוח הנדרש בהתאם לסיכוני החברה וכן את עלויות הצפויות. ביטוח זה עלוי גם לעלות כתוצאה מדרישה רגלוטוריות במסגרת קבלת רישיון מוסד פיננסי אלקטורני (EMI License).

לאור העובדה שרוב החשיפות של חברות פינטק עשויות להיות חשיפות המכוסות על ידי פוליסת נושאי המשרה כדאי למצוא תכנית שתשלב את פוליסת האחריות המקצועית ונושאי המשרה תחת אותה הפוליסה או לחלופין לרכוש את הפוליסות אצל אותו מבטח.

 

ביטוח סייבר – מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר (לדוגמא  תביעות בגין דליפת מידע) . הביטוח מגן גם על נזקי החברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אבדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצואת כופר, צוות תגובה ראשוני (הכולל: עו"ד, פורנזיקה ויח"צ), תשלום הוצאות דיווח עפ"י רגולציות פרטיות שונות (Notification Costs), הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ( CCPA/ GDPR).

לאור העובדה שסיכוני סייבר של חברות פינטק יכולות להיות חופפות לסיכוני אחריות מקצועית מומלץ לבצע פוליסת סייבר יחד עם פוליסת אחריות מקצועית מותאמת לחברות פינטק תחת פוליסה אחת. לחלופין לדאוג שהפוליסות נעשות אצל אותו מבטח.

 

ביטוח מעילות – Crime Insurance

ביטוח זה מכסה תביעות של צדדים שלישיים בגין אבדן שנגרם עקב גניבה של עובדי החברה של כספים ו\או ניירות ערך. כמו כן, לפוליסה ישנה כיסוי צד א' שמכסה גם את החברה בגין אבדן שנגרם לה על ידי המעילה. בחברות פינטק חשוב מאוד לוודא שהכיסוי הוא גם למעילה אלקטורנית. ביטוח הוא נפוץ מאוד בקרב חברות הפינטק ומגיע לרוב מדרישות לקוח.

 

ביטוח לתביעות יחסי עובד מעביד ( EPLI Insurance) – ביטוח זה מכסה את החברה ונושאי המשרה של החברה כתוצאה מתביעות כנגדם מצד עובדים הקשורות ביחסי עובד מעביד. לא מדובר בתביעות הקשורות באי תשלום שכר. אלא בתביעות הקשורות בסביבת העבודה – כגון: פיוטרין שלא כדין (לדוגמא ללא ביצוע שימוע כדין), אפליה במקום עבודה ועוד.

פוליסה זו מאוד חשובה כאשר ישנם עובדים בארה"ב. שם התביעות האלה מאוד נפוצות ( בעיקר בניו יורק וקליפורניה) ומדובר בניהול תביעה מאוד יקר. נכון שישנו לרוב כיסוי דומה דרך ספקי ביטוח Workers Compensation  כגון Trinet אבל ביטוח זה לרוב כולל השתתפות עצמית מאוד גבוהה וגבול האחריות בפוליסה מחולק עם חברות רבות נוספות.

 

ביטוח עסק – מדובר בביטוח בסיסי שמעניק כיסוי לנזקים שנגרמו למבנה ולתכולה של העסק. בנוסף הביטוח נותן כיסוי לתביעות צד ג' הנובעות מנזקי גוף \ רכוש שנגרמו לצד ג' ברשלנות החברה. בנוסף חשוב לדאוג לכיסוי חבות מעבידים. הביטוח מעניק כיסוי למעסיק כתוצאה מנזק גוף שנגרם לעובד החברה כתוצאה מרשלנות המעסיק.

 

Commercial General Liability Insurance (CGL) – מדובר בפוליסת צד ג' אמרקאית. בדרך כלל מדובר בדרישה ביטוחית שתגיע מלקוח אמריקאי. כדאי מאוד לבחון את נוסח הדרישה טרם חתימה על ההסכם עם מומחה בתחום שכן ישנן דרישות שונות שכוללות כיסויים שונים. יש צורך לוודא שהפוליסה שברשותכם עומדת בדרישת הלקוח טרם חתימה על ההסכם.

 

 

ביטוח להנפקת ניירות ערך לציבור – Public Offering of Securities Insurance ("POSI")

מה זה:

המעבר של חברה פרטית להיות חברה ציבורית (או חברה מדווחת במקרה של גיוס חוב מהציבור) הוא הליך סבוך ומלא סיכונים הן לחברה והן לנושאי המשרה שלה.

הנפקה לציבור נעשית על ידי התשקיף. ככל שישנו פרט מטעה בתשקיף נושאי המשרה וחברה עלולים למצוא עצמם נתבעים בגין הפרות של חוקי ניירות ערך. חשוב לציין שהחוק מטיל על נושאי המשרה אחריות חומרה בקשר עם פרט מטעה בתשקיף. כלומר בתביעה הניזוק רק צריך להוכיח שנגרם לו נזק ושבתשקיף היה פרט מטעה. בשונה מתביעות נזיקיות רגילות אין צורך להוכיח את יסודות המעשה\מחדל שהביאו לנזק בפועל. החוק מעניק לנושאי המשרה מספר הגנות בהן לא ימצאו אותם חייבים אך נטל ההוכחה לקיומם של ההגנות חל עליהם. מה שהופך את ההתדיינות בבית המשפט יקרה הרבה יותר מתביעה רגילה.

במקרה של הנפקת ניירות ערך לציבור בפני נושאי המשרה של החברה עומדות 2 חלופות ביטוחיות אפשריות:

  1. ביטוח להנפקת ניירות ערך לציבור –  Public Offering Of Securities Insurance ("POSI") ובנוסף ביטוח נושאי משרה לפעילות השוטפת שמחריגה את ההנפקה – Directors and Officers Insurance Excluding IPO ("D&O ex IPO")

 

פוליסת הPOSI נותנת כיסוי ל7 שנים לתביעות שיוגשו כנד נושאי המשרה של החברה הנובעות מההנפקה וכן כיסוי לחברה כתוצאה מהפרות חוקי ניירות ערך הקשורות בהנפקה. כלומר כל תביעה שתוגש שקשורה להנפקה הראשונית תהיה מכוסה תחת פוליסת הPOSI. בנוסף יש לקנות פוליסת נושאי משרה לכיסוי הפעילות שהשוטפת של החברה (Ongoing coverage) שמחריגה תביעות הקשורות בהנפקה אך מעניקה כיסוי לכל שאר התביעות שעלולות להיות מוגשות עקב הפעילות השוטפת של החברה (לדוגמא תביעה הקשורה בדיווחים של החברה לבורסה). בביטוח נושאי משרה לחברה ציבורית (או מדווחת) נהוג לכסות גם את החברה עצמה עקב תביעות הנובעות מהפרות של חוקי ניירות ערך ( SIDE C)

 

  1. האופציה השנייה היא לרכוש רק ביטוח נושאי משרה שמכסה את ההנפקה – Directors and Officers Liability Including IPO (D&O Inc. IPO)}

למעשה מדובר בפוליסת נושאי המשרה שנותנת כיסוי לחברה כחברה ציבורית. כלומר גם כיסוי לנושאי המשרה וגם כיסוי SIDE C כאמור. בנוסף, הפוליסה תיתן כיסוי גם לתביעות שנובעות מההנפקה וגם עבור פעולות שוטפות.

 

חשוב לשים לב שאין תשובה חד משמעית איזה אפשרות כדאית יותר במקרה של הנפקה. לכל אפשרות יש את יתרונות והחסרונות שלה (לדוג' האופציה הראשונה היא מן הסתם תהיה יקרה יותר כי מדובר ברכישת 2 פוליסות נפרדות. אם כי בטווח הארוך האופצייה השנייה עשוייה להיות יקרה יותר. תביעה שתוגש שקשורה להנפקה באופציה הראשונה "תלכלך" רק את ה- POSI ואילו באופציה השנייה עשויה להשפיע על העבר הביטוחי של המבוטח באופן מוחלט ולהקשות על מציאת פתרון). בכל מקרה כדאי להתייעץ עם מומחה בתחום טרם קבלת ההחלטה.

 

ביטוח ניסויים קליניים – Clinical Trial Insurance

 

מהו: פוליסת ניסוי קליני מכסה תביעות של נסיינים או של צדדים שלישיים כתוצאה מנזק שנגרם עקב הניסוי.

 

ב. בין האותיות:

* הביטוח הינו חובה למי שעורך נסוי המאושר עפ"י וועדת הלסינקי.  הביטוח הוא עפ"י תקנות בריאות העם ונוהל משרד הבריאות.

* הפוליסה מעניקה כיסוי ליזם \ החוקר (CRO)  ו\או המוסד הרפואי ו\או הפועלים מטעם המשרד הרפואי.  

*הדרישות הרגלוטוריות בארץ הן לרכוש ביטוח בגבול אחריות שאינו נמוך מ$3,000,000.

*בתהליך החיתום יש להעביר טופס הצעה, טופס הסכמה מדעת ואת פרוטוקול הניסוי.

 

 

  • הטיפים של מומחי למדא

 

*יש לוודא שהפוליסה כוללת תקופת גילוי של 7 שנים מסיום הניסוי. כך יהיה כיסוי לכל תביעה המכוסה תחת הפוליסה למשך 7 שנים מיום סיום הניסוי.

*כאשר מדובר בניסוי קליני שמתבצע מחוץ לישראל יש לוודא שהביטוח שנערך הוא בהתאם לרגולוציה המקומית.

*טרם החתימה על ההסכם עם המוסד הרפואי מומלץ להעביר את ההסכם לבחינה של עו"ד \ סו"ב מומחה בתחום. יש לוודא שהפוליסה תואמת את דרישות ההסכם. ישנם מצבים בהם המוסד הרפואי מבקש כיסוי שלא ניתן לספק  במסגרת הפוליסות המקומיות ואף מעבר מהנדרש עפ"י נוהל משרד הבריאות.   

 

 

 

 

תכנית ביטוח למוסדות פיננסייים – FI Insurance Program

 

מוסדות פיננסיים מתאפיינים בניהול כספים עבור צדדדים שלישיים וחשופים לסיכונים רבים. כל סיכון שמתרחש עשוי לגרום נזק עצום לחברה והן לנושאי המשרה שלה.

הסיכונים של מסודות פיננסיים ונושאי המשרה שלהן הן מתביעות של משקיעים, מעילות, סיכוני סייבר וחקירות רגולוטריות.  

 

בעולם הביטוח מוסדות פיננסים הם כל מי שמנהלים ו\או יועץ בענייניי כספים עבור צדדים שלישיים – מנהלי תיקים, קרנות גידור, חברות ביטוח, בתי השקעות, יועצי השקעות וכו'.

 

 

ביטוח נושאי משרה – מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם המוגשות על ידי צדדים שלישיים בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות לקוחות, תביעות יחסי עובד מעביד. כמו כן, פוליסת נושאי המשרה מכסה גם חקירות של רשויות רגולטוריות.

 

ביטוח אחריות מקצועית ( (FIPI – ביטוח מאוד חשוב שיש לרכוש אותו עם תחילת הפעילות.  בשונה מביטוח נושאי המשרה ביטוח אחריות מקצועית מגן על החברה עצמה מתבעיות המגשות על ידי צד ג' בגין בגין רשלנות במתן שירותיה המקצועיים.

ישנם ענפים רבים הנדרשים לרכוש ביטוח עפ"י דין – מנהלי תיקים, קרנות גידור, יועצי השקעות, משווקי השקעות ועוד. טרם רכישת הביטוח מומלץ לבחון ולהתאים את הביטוח הנדרש עפ"י הדין ע"י עו"ד המתמחה בתחום.

לאור העובדה שרוב החשיפות של מוסדות פיננסיים עשויות להות חשיפות המכוסות על ידי פוליסת נושאי המשרה כדאי למצוא תכנית שתשלב את פוליסת האחריות המקצועית ונושאי המשרה תחת אותה הפוליסה או לחלופין לרכוש את הפוליסות אצל אותו מבטח.

 

ביטוח סייבר – לאור העלייה הנמשכת באירועי סייבר, מוסדות פיננסים נמצאים בסיכון תמידי ועשויים לחוות אירוע סייבר בכל רגע. אין צורך להכביר במילים, אך אירוע סייבר אחד עשוי לגרום אבדן לחברה, ללקוחותיה ולמוניטין שלה.

הביטוח מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר (לדוגמא  תביעות בגין דליפת מידע) . הביטוח מגן גם על אבדן שנגרם לחברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אבדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצואת כופר, צוות תגובה ראשוני (הכולל: עו"ד, פורנזיקה ויח"צ), תשלום הוצאות דיווח עפ"י רגולציות פרטיות שונות (Notification Costs), הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ( CCPA/ GDPR).

 

ביטוח מעילות – Crime Insurance

ביטוח זה מכסה אבדן שנגרם עקב מעילה של עובדי החברה ו\או צדדים שלישיים של כספים ו\או ניירות ערך. מוסדות פיננסיים המנהלים כספים של צדדים שלישיים ואף מעבירים כספים בסכומים מעבירים חשופים באופן תמידי למעילה הן על ידי עובד ו\או צדדים שלישיים.

 

 

ביטוח עסק – מדובר בביטוח בסיסי שמעניק כיסוי לנזקים שנגרמו למבנה ולתכולה של העסק. בנוסף הביטוח נותן כיסוי לתביעות צד ג' הנובעות מנזקי גוף \ רכוש שנגרמו לצד ג' ברשלנות החברה. בנוסף חשוב לדאוג לכיסוי חבות מעבידים. הביטוח מעניק כיסוי למעסיק כתוצאה מנזק גוף שנגרם לעובד החברה כתוצאה מרשלנות המעסיק.

רוצים לדעת יותר?

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

גלילה למעלה
דילוג לתוכן