doron@al-ma.co.il

מהו ביטוח RUN OFF

ביטוח ראן אוף קשור בקשר ישיר לביטוחים שנערכו על בסיס תביעה (Claims Made). ביטוחים אלה מאופיינים בכך שהטריגר שלהם הוא לא מועד התרחשות האירוע (Occurrence Basis) (נפוץ כאשר הכיסוי העיקרי שבהן הוא נזק גוף רכוש בהן ברור מתי התרחש האירוע המפעיל את הפוליסה), אלא מועד הגשת התביעה לראשונה כנגד המבוטח. לאור העובדה שיש צורך שתהיה …

מהו ביטוח RUN OFF Read More »

מודל למדא לתכנון פיננסי-פנסיוני

ל לומדים בשלב הראשון נבצע איסוף של הנתונים מאתרי משרד האוצר והמסלקה הפנסיונית על מנת ללמוד ולהכיר את התיק האישי שלכם. מ מנתחים בשלב השני נבצע ניתוח מקיף של התיק באמצעות תוכנות וכלים ייחודיים. את כלל הנתונים נציג לכם בפגישה אישית בה נבצע התאמה של התיק לצרכי התא המשפחתי האישי שלכם. ד דואגים בשלב השלישי …

מודל למדא לתכנון פיננסי-פנסיוני Read More »

ביטוחי רכב וציי רכב

ביטוח ציי רכב

ביטוח ציי רכב דומה במהותו לביטוח רכב פרטי שכן כולל שילוב בין ביטוח חובה לביטוח מקיף/צד שלישי עם מירב הכיסויים. פוליסת ציי רכב מאפשרת לבעל החברה לאגד תחת מטריה אחת את כלל ביטוחי הרכב תוך קבלת תנאים מועדפים בעלויות ובחיתום. אנו בלמדא מתמחים במתן פתרונות לציי רכב .

אודות

Lamda was established as an independent insurance brokerage which provides for it's clients a various type of financial and insurance services under one roof. All that in a sinfergia that combines technology and personal response. Lamda have was founded by Adv. Adam D. Maimon (LL.M.) and Mr. Shahar Moalame (MBA). They both have a strong …

אודות Read More »

מדרגות מס שנת 2021 – הכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית הכנסה חודשית שיעור המס עד 75,480 ₪ עד 6,290 ₪ 10%  ₪ 75,481- 108,360    ₪ 6,291- 9,030 14%  ₪ 108,361- 173,880   ₪ 9,031- 14,490 20%  ₪ 173,881- 241,680  ₪ 14,491- 20,140 31%   ₪ 241,681- 502,920   ₪ 20,141- 41,910 35%   ₪ 502,921- 647,640   ₪ 41,911- 53,970 47% מס נוסף בכנסה מעל 647,640 ₪ …

מדרגות מס שנת 2021 – הכנסה מיגיעה אישית Read More »

תקרות הפקדה לשנת 2021

קופת גמל להשקעה תקרה שנתית תקרה חודשית תקרת הפקדה עבור עמית יחיד 70,900         קרן השתלמות תקרה שנתית תקרה חודשית תקרת הפקדה מוטבת (פטור ממס רווח הון) לעמית עצמאי 18,480   סכום הפקדה מירבי לניכוי 11,835   תקרת הכנסה קובעת לעמית עצמאי 263,000   תקרת משכורת לפטור ממס לעמית שכיר   15,712 …

תקרות הפקדה לשנת 2021 Read More »

ביטוח אחריות מקצועית

אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את החברה ועובדיה מפני תביעות שיוגשו כנגדם בגין רשלנות במתן השירותיםהמקצועיים של החברה. תוכן עניינים ביטוח אחריות צד שלישי לא מספיק?  ביטוח צד ג' המכסה את החברה מפני התביעות הנובעות מנזקי גוף/רכוש. ביטוח לעומת זאת, ביטוח אחריות מקצועית מכסה תביעות הנובעות מנזק פיננסי שנגרם לצדדים שלישיים אך הדרישה היא שהרשלנות של …

אחריות מקצועית Read More »

ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר

הביטוח מכסה יבואנים, יצרנים ומפיצים מפני תביעות של צדדים שלישיים בגין נזק רכושגוף שנגרם מכשל במוצר. בין האותיות: הפוליסה מעניקה כיסוי בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם – 1980 ועפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. ההגדרה של מוצר תחת הפוליסה הוא מהרגע שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח. לדוגמא אם מדובר במוצר שצריך להתקינו על ידי המבוטח …

ביטוח חבות מוצר Read More »

גלילה למעלה
דילוג לתוכן