ללא

מודל למדא לתכנון פיננסי-פנסיוני

ל לומדים בשלב הראשון נבצע איסוף של הנתונים מאתרי משרד האוצר והמסלקה הפנסיונית על מנת ללמוד ולהכיר את התיק האישי שלכם. מ מנתחים בשלב השני נבצע ניתוח מקיף של התיק באמצעות תוכנות וכלים ייחודיים. את כלל הנתונים נציג לכם בפגישה אישית בה נבצע התאמה של התיק לצרכי התא המשפחתי האישי שלכם. ד דואגים בשלב השלישי …

מודל למדא לתכנון פיננסי-פנסיוני Read More »

ביטוח אחריות מוצר – Product Liability Insurance

א.מהו?  הביטוח מכסה יבואנים, יצרנים ומפיצים מפני תביעות של צדדים שלישיים בגין נזק רכושגוף שנגרם מכשל במוצר. ב. בין האותיות: * הפוליסה מעניקה כיסוי בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם – 1980 ועפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. * ההגדרה של מוצר תחת הפוליסה הוא מהרגע שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח. לדוגמא אם מדובר במוצר שצריך …

ביטוח אחריות מוצר – Product Liability Insurance Read More »

ביטוח אחריות מקצועית

אחריות מקצועית (Professional Liability / Errors & Omissions Insurance)

מה זה: ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות את החברה בגין תביעות שיוגשו כנגד החברה בגין רשלנות במתן השירותים המקצועיים של החברה. בשונה מביטוח צד ג' שמכסה את החברה בגין נזקי גוףרכוש בגין רשלנות החברה במהלך העסקים הרגילים של החברה. ביטוח אחריות מקצועית מכסה נזק פיננסי שנגרם לצדדים שלישיים אך הדרישה היא שהרשלנות של החברה תנבע …

אחריות מקצועית (Professional Liability / Errors & Omissions Insurance) Read More »

גלילה למעלה
דילוג לתוכן