מוצרים ושירותים

גילוי נאות

  למדא ניהול סיכונים ופיננסים סוכנות לביטוח (2021) (להלן: "למדא") שותפות רשומה עוסקת בשיווק פיננסים, פנסיה וביטוח, יובהר, כי למדא  אינה יועץ פנסיוני ואינה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. למדא הינה סוכנות לביטוח המשווקת מוצרים פנסיוניים ואלמנטריים. מוצרי ביטוח ומוצרים נוספים בגינם היא זכאית לעמלות ישירות מהגופים המוסדיים והיצרנים השונים במשק …

גילוי נאות Read More »

D&O Insurance and the 4,000 Case

According to recent publications, Mr. Shaul Alovich filed a claim against his Directors and Officers' (D&O)liability insurance company to reimburse the defense costs paid to finance his defense in the 4,000 case.  According to the indictment, Alovich, in his capacity as the Chairman of the board of Bezeq and Walla, bribed the Former PM, Benjamin …

D&O Insurance and the 4,000 Case Read More »

ביטוחי רכב וציי רכב

ביטוח ציי רכב

ביטוח ציי רכב דומה במהותו לביטוח רכב פרטי שכן כולל שילוב בין ביטוח חובה לביטוח מקיף/צד שלישי עם מירב הכיסויים. פוליסת ציי רכב מאפשרת לבעל החברה לאגד תחת מטריה אחת את כלל ביטוחי הרכב תוך קבלת תנאים מועדפים בעלויות ובחיתום. אנו בלמדא מתמחים במתן פתרונות לציי רכב .

ביטוח אחריות מקצועית

אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את החברה ועובדיה מפני תביעות שיוגשו כנגדם בגין רשלנות במתן השירותיםהמקצועיים של החברה. תוכן עניינים ביטוח אחריות צד שלישי לא מספיק?  ביטוח צד ג' המכסה את החברה מפני התביעות הנובעות מנזקי גוף/רכוש. ביטוח לעומת זאת, ביטוח אחריות מקצועית מכסה תביעות הנובעות מנזק פיננסי שנגרם לצדדים שלישיים אך הדרישה היא שהרשלנות של …

אחריות מקצועית Read More »

ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר

הביטוח מכסה יבואנים, יצרנים ומפיצים מפני תביעות של צדדים שלישיים בגין נזק רכושגוף שנגרם מכשל במוצר. בין האותיות: הפוליסה מעניקה כיסוי בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם – 1980 ועפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. ההגדרה של מוצר תחת הפוליסה הוא מהרגע שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח. לדוגמא אם מדובר במוצר שצריך להתקינו על ידי המבוטח …

ביטוח חבות מוצר Read More »

ניסויים קליניים

פוליסת ניסויים קליניים מכסה תביעות של נסיינים או של צדדים שלישיים כתוצאה מנזק שנגרם עקב הניסוי.   בין האותיות: הביטוח הינו חובה למי שעורך ניסוי המאושר עפ"י ועדת הלסינקי. הביטוח הוא עפ"י תקנות בריאות העם ונוהל משרד הבריאות. הפוליסה מעניקה כיסוי ליזם החוקר (CRO) ואו המוסד הרפואי ואו הפועלים מטעם המשרד הרפואי. הדרישות הרגלוטוריות בארץ …

ניסויים קליניים Read More »

ביטוח להנפקת ניירות ערך לציבור

ביטוח להנפקת ניירות ערך לציבור – (POSI)

המעבר של חברה פרטית להיות חברה ציבורית (או חברה מדווחת במקרה של גיוס חוב מהציבור) הוא הליך סבוך ומלא סיכונים הן לחברה והן לנושאי המשרה שלה. הנפקה לציבור נעשית על ידי התשקיף. ככל שישנו פרט מטעה בתשקיף נושאי המשרה והחברה עלולים למצוא עצמם נתבעים בגין הפרות של חוקי ניירות ערך. חשוב לציין שהחוק מטיל על …

ביטוח להנפקת ניירות ערך לציבור – (POSI) Read More »

תכנית ניהול סיכונים עבור חברות Fintech

פינטק

חברות פינטק חשופות לסיכונים משתנים, כגון; סיכוני סייבר, סיכונים רגולטוריים ועשויות להיתבע על ידי צדדים שלישיים שונים ומגוונים: עובדים, ספקים, משקיעים, לקוחות ועוד. הרשימה מטה מהווה את הביטוחים העיקריים שכל חברת פינטק צריכה לקחת בחשבון אף משלבי הseed. חברות רבות עשויות למצוא עצמן נדרשות לרכוש ביטוחים אלה הן ממשקיעים והן מלקוחות. כמו כן, לאור אופי …

פינטק Read More »

תכנית ניהול לסיכונים לפרייבט אוויטי וקרנות הון סיכון

הון סיכון ופרייבט אקוויטי

קרנות הון סיכון וקרנות פרייבט אקוויטי שמנהלות כספים של צדדים שלישים ואף פעולות בחברות בהן הן משקיעות כדירקטורים עשויום חשופות לתביעות מגוונות. חשוב מאוד שבקרנות אלה תעשה בקרה מתאימה על סוג הביטוחים אותם הן רוכשות. כמו כן, מומלץ שהקרנות יערכו תהליך של due diligence  לביטוחים של חברות הפרטופוליו שלהן לוודא שהן מכוסות כראוי. ביטוח נושאי …

הון סיכון ופרייבט אקוויטי Read More »

תכנית ניהול סיכונים למוסדות פיננסים

תכנית ביטוח למוסדות פיננסייים

מוסדות פיננסיים מתאפיינים בניהול כספים עבור צדדים שלישיים וחשופים לסיכונים רבים. כל סיכון שמתרחש עשוי לגרום נזק עצום ולהוביל לתביעות משעמותיות כנגד החברה וכנגד נושאי המשרה שלה. הסיכונים של מסודות פיננסיים ונושאי המשרה שלהן הן מתביעות של משקיעים, לקוחות, מעילות, סיכוני סייבר וחקירות רגולוטריות.  תכנית ביטוח זו מתאימה למנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, בתי השקעות, …

תכנית ביטוח למוסדות פיננסייים Read More »

גלילה למעלה
דילוג לתוכן