סיכונים מיוחדים

ניסויים קליניים

פוליסת ניסויים קליניים מכסה תביעות של נסיינים או של צדדים שלישיים כתוצאה מנזק שנגרם עקב הניסוי.   בין האותיות: הביטוח הינו חובה למי שעורך ניסוי המאושר עפ"י ועדת הלסינקי. הביטוח הוא עפ"י תקנות בריאות העם ונוהל משרד הבריאות. הפוליסה מעניקה כיסוי ליזם החוקר (CRO) ואו המוסד הרפואי ואו הפועלים מטעם המשרד הרפואי. הדרישות הרגלוטוריות בארץ …

ניסויים קליניים Read More »

ביטוח להנפקת ניירות ערך לציבור

ביטוח להנפקת ניירות ערך לציבור – (POSI)

המעבר של חברה פרטית להיות חברה ציבורית (או חברה מדווחת במקרה של גיוס חוב מהציבור) הוא הליך סבוך ומלא סיכונים הן לחברה והן לנושאי המשרה שלה. הנפקה לציבור נעשית על ידי התשקיף. ככל שישנו פרט מטעה בתשקיף נושאי המשרה והחברה עלולים למצוא עצמם נתבעים בגין הפרות של חוקי ניירות ערך. חשוב לציין שהחוק מטיל על …

ביטוח להנפקת ניירות ערך לציבור – (POSI) Read More »

תכנית ניהול סיכונים עבור חברות Fintech

פינטק

חברות פינטק חשופות לסיכונים משתנים, כגון; סיכוני סייבר, סיכונים רגולטוריים ועשויות להיתבע על ידי צדדים שלישיים שונים ומגוונים: עובדים, ספקים, משקיעים, לקוחות ועוד. הרשימה מטה מהווה את הביטוחים העיקריים שכל חברת פינטק צריכה לקחת בחשבון אף משלבי הseed. חברות רבות עשויות למצוא עצמן נדרשות לרכוש ביטוחים אלה הן ממשקיעים והן מלקוחות. כמו כן, לאור אופי …

פינטק Read More »

תכנית ניהול לסיכונים לפרייבט אוויטי וקרנות הון סיכון

הון סיכון ופרייבט אקוויטי

קרנות הון סיכון וקרנות פרייבט אקוויטי שמנהלות כספים של צדדים שלישים ואף פעולות בחברות בהן הן משקיעות כדירקטורים עשויום חשופות לתביעות מגוונות. חשוב מאוד שבקרנות אלה תעשה בקרה מתאימה על סוג הביטוחים אותם הן רוכשות. כמו כן, מומלץ שהקרנות יערכו תהליך של due diligence  לביטוחים של חברות הפרטופוליו שלהן לוודא שהן מכוסות כראוי. ביטוח נושאי …

הון סיכון ופרייבט אקוויטי Read More »

תכנית ניהול סיכונים למוסדות פיננסים

תכנית ביטוח למוסדות פיננסייים

מוסדות פיננסיים מתאפיינים בניהול כספים עבור צדדים שלישיים וחשופים לסיכונים רבים. כל סיכון שמתרחש עשוי לגרום נזק עצום ולהוביל לתביעות משעמותיות כנגד החברה וכנגד נושאי המשרה שלה. הסיכונים של מסודות פיננסיים ונושאי המשרה שלהן הן מתביעות של משקיעים, לקוחות, מעילות, סיכוני סייבר וחקירות רגולוטריות.  תכנית ביטוח זו מתאימה למנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, בתי השקעות, …

תכנית ביטוח למוסדות פיננסייים Read More »

ניהול סיכונים לחברות מדעי החיים

מדעי החיים

חברות מדעי החיים חשופות לתביעות שונות. עיקר החשיפה של חברות אלה הן נזקי גוף שהן עשויות לגרום לצדדים שלישיים. לכן, יש לזהות את הסיכונים השונים של החברה אף טרם תחילת הפעילות ולתת עליהן את הדעת הן על ידי ביטוח מתאים והן על ידי בחינת הסכמים המסחריים. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O) מגן על נושאי המשרה …

מדעי החיים Read More »

ביטוח מעילות

ביטוח מעילות

מהו: ביטוח מעילות מכסה אבדן שנגרם לחברה עקב מעילה מסחרית הכוללת: מעילה שנעשתה על ידי עובד, זיוף, שוד ומעילה אלקטורנית. הפוליסה הזו בעיקרה מיועדת למוסדות פיננסיים וחברות פינטק. בין האותיות: הפוליסה מכסה גניבה, נזק או הרס שנגרם לכסף, ניירות ערך, ואו רכוש אחר בחצרי המבוטח או במקום האחר. הפוליסה מכסה גם אבדן הנגרם כתוצאה מהעברת …

ביטוח מעילות Read More »

תכנית ניהול סיכונים לחברות הייטק

ביטוח הייטק

חברות הייטק חשופות לסיכונים משתנים, ועשויות להיתבע על ידי צדדים שלישיים שונים ומגוונים: עובדים, ספקים, משקיעים, לקוחות ועוד. הרשימה מטה מהווה את הביטוחים העיקריים שכל חברת טכנולוגיה צריכה לקחת בחשבון אף משלבי הseed. עילות התביעה עשויות להיות מגוונות כגוון, תביעות אחריות מקצועית, תביעות סייבר ותביעות אישיות. כנגד דירקטורים ונושאי המשרה של החברה.

גלילה למעלה
דילוג לתוכן