פתרונות ביטוח לעסקים

ביטוחי רכב וציי רכב

ביטוח ציי רכב

ביטוח ציי רכב דומה במהותו לביטוח רכב פרטי שכן כולל שילוב בין ביטוח חובה לביטוח מקיף/צד שלישי עם מירב הכיסויים. פוליסת ציי רכב מאפשרת לבעל החברה לאגד תחת מטריה אחת את כלל ביטוחי הרכב תוך קבלת תנאים מועדפים בעלויות ובחיתום. אנו בלמדא מתמחים במתן פתרונות לציי רכב .

ביטוח אחריות מקצועית

אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את החברה ועובדיה מפני תביעות שיוגשו כנגדם בגין רשלנות במתן השירותיםהמקצועיים של החברה. תוכן עניינים ביטוח אחריות צד שלישי לא מספיק?  ביטוח צד ג' המכסה את החברה מפני התביעות הנובעות מנזקי גוף/רכוש. ביטוח לעומת זאת, ביטוח אחריות מקצועית מכסה תביעות הנובעות מנזק פיננסי שנגרם לצדדים שלישיים אך הדרישה היא שהרשלנות של …

אחריות מקצועית Read More »

ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר

הביטוח מכסה יבואנים, יצרנים ומפיצים מפני תביעות של צדדים שלישיים בגין נזק רכושגוף שנגרם מכשל במוצר. בין האותיות: הפוליסה מעניקה כיסוי בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם – 1980 ועפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. ההגדרה של מוצר תחת הפוליסה הוא מהרגע שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח. לדוגמא אם מדובר במוצר שצריך להתקינו על ידי המבוטח …

ביטוח חבות מוצר Read More »

ביטוח עסק

ביטוח שמכסה את החברה מפני אבדן שנגרם עקב נזק לרכוש ולמבנה. בפוליסת רבות ניתן להוסיף כיסויים נוספים כחלק מהפוליסה לדוגמא: אובדן רווחים, צד ג', חבות מעבידים, ציוד אלקטרוני ועוד. מדובר בביטוח בסיסי שיש לרכוש עם תחילת הפעילות.    בין האותיות: הפוליסה כאמור בנויה מפרקים. המבוטח יכול לרכוש את הפרקים שהוא רוצה להיות מכוסה בהן. הפוליסה …

ביטוח עסק Read More »

גלילה למעלה
דילוג לתוכן