תקרות הפקדה לשנת 2021

קופת גמל להשקעה תקרה שנתית תקרה חודשית תקרת הפקדה עבור עמית יחיד 70,900         קרן השתלמות תקרה שנתית תקרה חודשית תקרת הפקדה מוטבת (פטור ממס רווח הון) לעמית עצמאי 18,480   סכום הפקדה מירבי לניכוי 11,835   תקרת הכנסה קובעת לעמית עצמאי 263,000   תקרת משכורת לפטור ממס לעמית שכיר   15,712 …

תקרות הפקדה לשנת 2021 Read More »